read this page in: en | fr | es | de | pt | ro | it | ru | gr 

Επαφή:
επίτιμος πρόεδρος. Dr. Chantal Clot-Grangeat
Πρόεδρος. Dr. Vittorio Vezzetti
Αντιπρόεδρος: Cătălin Bgodan
Γραμματέας: Iulia Călin
E-mail: colibri.europe@gmail.com
fax: +40.318.105.272

Γλώσσα επικοινωνίας:
Η προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας είναι τ' αγγλικά. Τα μέλη μας επίσης μπορούν να διεξάχουν επικοινωνία και σε άλλες γλώσσες, όπως στην  λίστα εδώ.

Εάν είστε πολιτικός και θέλετε να βοηθήσετε:
Μην διστάσετε να έθρετε σε επαφή μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε για τη δυνατότητα συνεργασίας προς την κατεύθυνση των σκοπών ου επιβάλλει το μαχητό τεκμήριο κοινής επιμέλειας και φροντίδας μαχητό τεκμήριο κοινής επιμέλειας και φροντίδας.

Εάν θέλετε γνα γίνετε μέλος σαν ιδιώτης:
Η οργάνωση δεν είναι για άτομα μόνα ούτε γι' αυτούς που ζητάνε βοήθεια για ατομικές υποθέσεις. Παρακαλούμε εγγραφείτε στις εθνικές οργανώσεις που είναι συνδεδεμένες μαζί μας (δείτε εδώ την λίστα). Εάν δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση στη χω΄ρα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία και να αρχίσετε ν' απευθύνεστε στις τοπικές αρχές. Μετά μπορεςίτε να εγγραφείτε σε μας.  Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομοσπονδίας μας
Παρακαλώ παρατηρήσετε ότι αυτό το γκρούπ περιορίζεται στους αρχηγούς ιδυρμένων σωματείων στην Ευθρώπη, τα οποία έχουν στους σκοπούς τους την κοινή επιμέλεια και φροντίδα (γνωστή ως κοινή ανατροφή). 
Αυστηρά επικεντρώνουμε την εργασία μας σε ζητήματα  “κοινής επιμέλειας” με κύρια οπτική την “προσωπικές σχέσεις” και την “εναλασσόμενη κατοικία”. Δεν μας ενδιαφέρουν θέματα όπως “οικογενειακή βία”, “ψευδείς κατηγορίες”, “διάκριση λόγω φύλου” ούτε θέλουμε να ενωθούμε με οργανώσεις που εστιάζουν σε τέτοια ζητήματα.

Εάν είστε μια οργάνωση εκτός Ευρώπης:
Δεν μπορούμε να δεχθούμε σαν μέλη μια οργάνωση εκτός Ευρώπης. Αυτό γιατί χρειαζόμαστε πρώτα να δυναμώσουμε την συνεργασία, την ανταλλάγή πληροφορίες και την ενώτητα στην δράση μεταξύ τωνΕυρωπαϊκών χωρών.  Επίσης στοχεύουμε να επηρεάσουμε τους ευρωπαίους πολιτικούς. Παρ΄' όλ' αυτά θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με σας και να δημιουργήσουμε πιθανές συνεργασίες. Παρακαλούμε στείλτε μας ένα  E-mail