read this page in: en | fr | es | de | pt | ro | it | cz | gr 

Convenţia asupra relaţiilor personale ce privesc copiii, articolul 4 (detalii)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl

Convenţia ONU cu privire la drepturile copiilor, 
art 5, 7, 9 & 18 
(detalii)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl

Principiile dreptului european privitoare la
responsabilitatea părintească, principiul 3:30 (
detalii)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl gr

Recomandarea nr. R (84) 4 a Comitetului de Miniștri al Statelor Membre în Consiliul Europei, principiul 2
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl

Regulile Divorțului pentru părinți (scrise de copii)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl | hr

Interpelări pentru Comisia Europeană

[ngo2923]
Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor fundamentale
articolul 8 (detalii)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl gr

Carta drepturilor fundamentale a UE, art. 24 (detalii
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl gr

Declaration of Langeac (details)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl | hr

Declaraţia drepturilor copilului aflat în divorţ
en | fr | it | es | de | pt | ro nl | hr

Legea baziliană privitoare la alienarea parentală (exemplu)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl | hr

Legea mexicană privitoare la alienarea parentală (exemplu)
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl | hr

Drepturile Copilului Manifestul 2014
en | fr | it | es | de | pt | ro | nl | gr