European Principles of Family Law on Parental Responsibilities

read this page in: en | fr | es | de | pt | ro | it | sk | gr
u
Principiul 3:05 Lipsa de discriminare a copilului
Copiii nu ar trebui să fie discriminaţi pe criterii de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, naţionalitate, provenienţă etnică sau socială, orientare sexuală, handicap, proprietate, naştere sau alt statut, indiferent dacă acestea se referă la copil sau la persoanele care deţin autoritatea părintească.

Principiul 3.8. Părinţii
Părinții, a căror paternitate legală a fost stabilită, ar trebui să aibă autoritate părintească față de copil.

Principiul 3.10.  Efectele destrămării căsătoriei
Autoritatea părintească nu trebuie să fie afectată de desfacerea sau anularea căsătoriei sau a altei forme de relație și nici de separarea de iure sau de facto a părinților.

Principiul 3.11 Exercițiul comun al autorității părintești
Părinții care au autoritatea părintească ar trebui să aibă în mod egal dreptul și obligația de a o exercita și de câte ori este posibil, ar trebui să facă acest lucru împreună.
Principiul 3:20 Locuința copilului    
(1) În cazul în care autoritatea părintească sunt exercitate în comun, titularii acestora, dacă locuiesc separat ar trebui să se pună de acord cu privire la persoana cu care va locui copilul.
(2) Copilul poate locui în mod alternativ cu titularii autorității părintești, fie ca urmare a unui acord aprobat de autoritatea competentă, fie a unei decizii luate de aceasta din urmă. 
Autoritatea competentă trebuie să aibă în vedere următorii factori:
(a) vârsta și opinia copilului;
(b) capacitatea și dorința titularilor responsabilităților parentale de a colabora unul cu celălalt cu privire la aspectele legate de copil, precum și situația lor personală;
(c) distanța dintre locuințele titularilor autorității parentale și școala pe care o frecventează copilul.